Agile ondernemen. Agile denken en doen. Sommigen onder u zullen denken, wat is dat precies? Anderen herkennen zich er meteen in. Agile komt vanuit de de automotive business en de ICT. In de ICT werd er veelal vanuit een Waterfall methode gedacht en gewerkt. Dus een project werd via een bepaalde systematiek (vereisten, ontwerp, implementatie, verificatie, onderhoud) gebouwd en gestart. Op zich een goede aanpak en gedachte ware het niet dat het qua tijd en efficiency regelmatig te wensen overliet. U heeft het waarschijnlijk allemaal wel eens meegemaakt. Een ICT-project waar X voor begroot was en Y aan tijd voor was gepland. En uiteindelijk kostte het project twee keer zo veel geld, twee keer zo veel tijd en was het eindresultaat ook nog niet eens wat u eigenlijk wilde.

Vandaar dat men in de ICT de agile wijze van werken heeft geadopteerd. Agile werken betekent in deze dat een project op een andere wijze wordt aangestuurd en ingevuld. Met een team aan verschillende specialismen, vaak ook samen met de klant. Er worden meerdere en tussentijdse doelen gesteld, er wordt iteratief gedacht en gewerkt. En de wijze van communicatie is anders, meer beeldend en met regelmaat.

Deze agile wijze van benadering van een project betekent dat meer mensen mogen meedenken, dat de verantwoordelijkheid wordt gedeeld, er op een andere, meer van deze tijd, wordt gecommuniceerd en dat er tussentijds wordt bijgestuurd danwel wordt ingegrepen.

Nu is deze Agile wijze van denken en doen, van ondernemen niet alleen toepasbaar in louter de online en digitale wereld. Grote merken als Booking, Google, Facebook, ING, Achmea, Delta Lloyd en vele andere hebben agile coaches en consultants aan de slag die alle bedrijfsprocessen op deze wijze benaderen. Veel organisaties hanteren nog vaak oudere methoden bij en van management, leidinggeven, samenstellen en inhoud managementinformatie, communicatie et cetera.

Maar is deze agile wijze van ondernemen ook mogelijk voor een onderneming in het MKB? Natuurlijk! Het is niet nodig om meteen een batterij aan consultants of zelfs maar een fulltimer neer te zetten. Nee, het kan ook anders, slimmer, agile :-)! Hoe? Vraag het House of Answers.

En weet u dat bij negen van de tien bedrijven die agile zijn gaan werken één van de belangrijkste gevolgen was dat de winst ook omhoog ging! Dus wat let u?